Asianajajat Karoliina Partanen ja Roope Tsupari toimiston osakkaiksi

Asianajajat Karoliina Partanen ja Roope Tsupari on valittu toimistomme osakkaiksi 1.1.2018 lukien.

Karoliina Partanen on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2014 lukien ja Roope Tsupari vuodesta 2015 lukien. Molemmat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Karoliinan painopistealueita ovat työoikeus ja perheoikeus. Roopen painopistealueita ovat vahingonkorvaus- ja rikosoikeus. Molemmat hoitavat säännöllisesti erilaisia oikeudenkäyntejä.

Nimityksellä haluamme turvata monipuolisten asianajopalveluiden jatkuvuutta ja vahventaa erityisosaamistamme sekä syventää erikoistumista toimistomme asianajajien keskuudessa.