Palvelut

Toimistomme tarjoaa kaikki juridiset asiantuntijapalvelut:

Yksityishenkilöille:

 • Kaikki oikeudenkäyntiasiat:
 • siviili-, rikos ja hallintoasiat
 • asunto- kiinteistökauppa- ja muut riidat
 • testamentit, avioehtosopimukset ja muut asiakirjat
 • perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • ositukset
 • lasten huoltoon, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät asiat
 • työoikeudelliset asiat
 • erilaisten asiakirjojen kuten kauppakirjojen ja
  sopimusten laadinta

Yrityksille ja yhteisöille:

 • kaikki oikeudenkäyntiasiat:
 • siviili-, rikos- ja hallintoasiat sekä välimiesmenettely
 • yhtiöoikeus ja liikejuridiikka
 • yrityskaupat ja yritysjärjestelyt
 • sopimusasiat
 • työoikeudelliset asiat
 • immateriaalioikeus
 • konkurssiasiat
 • juridinen neuvonta vuosilaskutuksella